หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G NATIONAL PARK >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,242 ผลการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว 2559

G NATIONAL PARK - ผลการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว 2559

ผลการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2559
จำนวน 8 แห่ง

  ประเภทภูเขา  
1 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี
2 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก
3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา
  ประเภทเกาะและชายหาด  
1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี
2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตราด
  ประเภทน้ำตกและแหล่งน้ำ  
1 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว จันทบุรี
2 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กาญจนบุรี
3 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี