หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN HOTEL >> จำนวนผู้เข้าชม: 23,589 เอกสารเผยแพร่

GREEN HOTEL - เอกสารเผยแพร่
คู่มือและเกณฑ์โรงแรมสีเขียว

คู่มือและเกณฑ์โรงแรมสีเขียว 2562 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร.02 2985653 [คุณคมสันต์ จันทรภา ]

เอกสารเผยแพร่ ปี 2563 (P.1)

เอกสารเผยแพร่ ปี 2563

Green Hotel 2562

รายชื่อโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

Green Hotel 2561

รายชื่อโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561