หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 386,026 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แจ้งขอสื่อสิ่งพิมพ์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - โปสเตอร์
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : -
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 3
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : -
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : image.jpg เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : 30
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 309
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2688
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : S@yahoo.com