หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 386,037 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - Infographic
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : โครงการวิจัยเพื่อการจัดการความเสี่ยงเชิงนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณพื้นที่เขคควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : -
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2563
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 8
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 25 สิงหาคม 2563
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : -
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 9
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : pla_underwater@hotmail.com