หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> จำนวนผู้เข้าชม: 5,082 ข่าว

ระบบโรงเรียนอีโคสคูล - ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "งานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 17/08/2560 09:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 1081
ประชุมสัมมนาเปิดตัวการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 16/12/2559 22:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 608
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยายเวลาการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 14/12/2559 14:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 859
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 02/11/2559 13:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 1162
ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) โรงเรียนบ้านท่าขาม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 05/10/2559 15:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1059
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อภิวงศ์ประชาสงเคราะห์) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 24/08/2559 14:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 966
โรงเรียนบ้านน้ำมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับอาเซียน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 23/08/2559 11:58 น. จำนวนผู้เข้าชม 1100
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ของภาคกลาง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 18/08/2559 12:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 912
โรงเรียนเมืองกระบี่ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูลของภาคใต้ จัดฝึกอบรมฯ เสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 05/08/2559 11:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 810
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   วันที่ประกาศ : 27/06/2559 15:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 748
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 2