หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> COP23 >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,386 Side Event

COP23 - Side Event

 

TGO  >>>  

Thailand Royal Forestry Department  >>> 

Mae Fah Luang Foundation  >>> 

 

PTT Public Company Limited  >>> 

 

 

Thailand Pavilion Side Event Program >>> 

Detail >>> 

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 7 November 2017   

  สรุป Side Event ประจำวันที่ 8 November 2017   

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 9 November 2017 (Session 1)   

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 9 November 2017 (Session 2)   

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 10 November 2017 (Session 1)   

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 10 November 2017 (Session 2)   

 

7-11-2017 session1 ASEAN at COP23   

7-11-2017 session1 CITC presentation   

7-11-2017 session1 Kawanishi_Thai Pavilion_rev   

7-11-2017 session1 Prof.Dr. Kazuhiko Takemoto   

7-11-2017 session2 CB panel discussion in COP23   

7-11-2017 session2 HuyLQ_Sharing Capacity Building Experiences   

7-11-2017 session2 Lao PDR -  ASEAN side event   

7-11-2017 session2 Presentation CB Indonesia DGCC   

7-11-2017 session2 Sharing CB Experiences on Climate Action in ASEAN-Cambodia   

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 7 November 2017   

 

8-11-2017 APN COP23 (Thai Pavillion)   

8-11-2017 PPT COP23   

8-11-2017 Salamanca_SEI_presentation_Thai_pavillion   

 สรุป Side Event ประจำวันที่ 8 November 2017   

 

9-11-2017 session1 LCC for COP23_Natarika'     

9-11-2017 session1 Presentation1     

9-11-2017 session1 Technical Approaches to Achieve Low Carbon Growth     

9-11-2017 session2 SideEventNYDF(COP23)Woranuch     

9-11-2017 session2 COP23 ppt on CFM_Wilawan   

9-11-2017 session2 COP23_Wanida    

9-11-2017 session2 T-VER for COP23      

สรุป Side Event ประจำวันที่ 9 November 2017 (Session 1)   

สรุป Side Event ประจำวันที่ 9 November 2017 (Session 2)   

10-11-2017 session 1 Ecovillage Guideline English     

10-11-2017 session 1 NHAPresentation@Bonn,Germany     

10-11-2017 session 1 NHAPresentation@Bonn-EXTRA     

10-11-2017 session 2 COP23_K.Sandro (2)     

10-11-2017 session 2 COP_Bonn_ADEnvironment_SK_shortend     

10-11-2017 session 3 GCF REDD+ RBP     

10-11-2017 session 3 Nur Indonesia - REDD+     

10-11-2017 session 3 REDD introduction (Suchitra)     

10-11-2017 session 3 REDD+ EXPERIENCIES AND CHALLENGES IN DR     

10-11-2017 session 3 REDD+_Brazil     

10-11-2017 session 3 REDDThailand-malaysia     

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 10 November 2017 (Session 1)   

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 10 November 2017 (Session 2)   

 

11-11-2017 Upcycling-Hospital-Wastes_COP23_2017_final11     

 

Thailand Pavilion Side Event Program >>> 

Detail >>> 

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 7 November 2017   

 สรุป Side Event ประจำวันที่ 8 November 2017   

  สรุป Side Event ประจำวันที่ 9 November 2017 (Session 1)   

   สรุป Side Event ประจำวันที่ 9 November 2017 (Session 2)