หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> COP23 >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,850 Media

COP23 - Media
Gallery
Video
7 November 2017 Facebook Live 1-3 @Side Event

           การถ่ายทอดสด Side Event จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 23 (COP23) ณ THAI Pavilion (Bonn Zone) เมืองบอนน์ สหพันธรัฐเยอรมนี

          Title : Boosting Climate Actions in Southeast Asian Countries through the Roles of Capacity Building
          Theme: This side event will focus and discuss about the importance of capacity building as a key driving force for climate actions as well as needs and roles of capacity development in implementation of climate change policies, plans and actions. The topics include;
          • Country-driven capacity building activities/experiences related to climate change in Southeast Asia countries
          • Discuss and exchange views and opinions about limitations, needs and lesson learned, especially focusing on practical capacity building activities for real actions.
          • How to foster and accelerate climate change actions through capacity building
          • Introduce CITC’s activities in Southeast Asian region especially training and networking services among sustainable development topics and climate change topics.
Session 1: Presentations on “Capacity Building Needs and Activities to support SDGs & Climate Actions”

          Moderator: Dr. Natarika Wayuparb Nitiphon, Deputy Executive Director, TGO
          Speakers:
          1. Dr. Kazuhiko Takemoto, President, OECC, Japan
          2. Representative from ASEAN Secretariat
          3. Representative from ONEP
          4. Dr. Natarika Wayuparb Nitiphon, TGO
          5. Representative from JICA

          Session 2: Roles of Capacity Building on Climate Actions in Southeast Asian Countries
          Moderator: Mr. Satoshi Iemoto, OECC, Japan
          Speakers:
          1. Dr. Kazuhiko Takemoto, President, OECC, Japan
          2. Representative from ASEAN Secretariat
          3. Representative from ONEP
          4. Dr. Natarika Wayuparb Nitiphon, TGO
          5. Dr. Atsamon Limsakul, Department of Environmental Quality and Promotion
          6. Representative from Indonesia
          7. Representative from Singapore
          8. Representative from Vietnam

8 November 2017 Facebook Live @Side Event

          การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 23 (COP23) ณ THAI Pavilion (Bonn Zone) เมืองบอนน์ สหพันธรัฐเยอรมนี
          Title: Evidence-based Decision Making : Strategic Funding of Climate Change Research in Thailand
          Theme: Thailand’s decision makers are asking for more focused, relevant and high quality information to help them make informed decision on climate change policy and strategies, ultimately leading to application by government, private sector and civil society stakeholders.
Consequently, attention is falling on Thailand’s domestic research financiers to take a closer look at how they can promote and fund climate change research that addresses Thailand’s priority knowledge gaps.
          Panel discussion will focus on rationale behind developing Southeast Asia’s first national climate change research strategy and strategy’s main elements. Furthermore, exchange views and experiences in climate change research and suggestion that countries in a similar position can most effectively respond to decision maker’s demands for focused, appropriate and actionable climate change research.
          Speakers:
          1. Dr. Monthip Sriratana, Director of the Climate Change Center, NRCT
          2. Representative from Asia Pacific Network for Global Change Research
          3. Representative from Ministry of Science and Technology, China
          4. Representative from Stockholm Environment Institute
          5. Representative from United Nation Development Program