ส่งรายงานประจำปี (แนบไฟล์)

ข้อมูลรายงานประจำปี (ไฟล์)

**เฉพาะผู้ใช้งาน NGO เท่านั้น
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป กรุณาเข้าจากหน้า ค้นหา NGOs เพื่อดูรายงานประจำปี จากเมนู ดูรายละเอียด