รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 15/2545
วันที่จดทะเบียน : 7 กุมภาพันธ์ 2545
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.sdfthai.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียน : 14/12/2542
เลขที่ทะเบียน : กท885
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 86
ซอย : ลาดพร้าว 110 (แยก 2)
ถนน : ลาดพร้าว
แขวง/ตำบล : พลับพลา
เขต/อำเภอ : วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-935-3560
เบอร์โทรสาร : 02-935-272
อีเมล์ : sdfthai@gmail.com
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : คุณ
ชื่อ : รัชนีวรรณ
นามสกุล : วรรณชาติ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 86
ซอย : ลาดพร้าว 110 (แยก 2)
แขวง/ตำบล : พลับพลา
เขต/อำเภอ : วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์มือถือ : 084-044-9339
อีเมล์ : sdfthai@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6 ด้านการบริหารจัดการขยะ
7 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-