รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 13/2545
วันที่จดทะเบียน : 7 กุมภาพันธ์ 2545
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000091
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 399
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : สวนผึ้ง
เขต/อำเภอ : สวนผึ้ง
จังหวัด : ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 70180
เบอร์มือถือ : 081-869-9744 , 081-869-9744
อีเมล์ : rabbitinthemoon399@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : จุฑามาศ
นามสกุล : หวังอายัตวณิชย์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 399
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : สวนผึ้ง
เขต/อำเภอ : สวนผึ้ง
จังหวัด : ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 70180
เบอร์มือถือ : 081-869-9744
อีเมล์ : rabbitinthemoon399@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
3 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-