รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2543
วันที่จดทะเบียน : 4 กันยายน 2543
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000082
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 45/10
หมู่ : 2
ซอย : บางเตย 5
แขวง/ตำบล : บางเตย
เขต/อำเภอ : สามพราน
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 73210
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4008-1600 ถึง 03
เบอร์มือถือ : 096-642-1093
เบอร์โทรสาร : 02-408-1601 , 02-408-1602
อีเมล์ : info@adeq.or.th
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ภาสกร
นามสกุล : ผุยพงษ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 45/10
หมู่ : 2
ซอย : บางเตย 5
แขวง/ตำบล : บางเตย
เขต/อำเภอ : สามพราน
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 73210
อีเมล์ : pasakon@adeq.or.th
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรพลังงาน
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-