รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2543
วันที่จดทะเบียน : 4 กันยายน 2542
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000078
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 618/1
ถนน : นิคมมักกะสัน
แขวง/ตำบล : มักกะสัน
เขต/อำเภอ : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-255-9922 , 02-651-7033
เบอร์โทรสาร : 02-254-7219
อีเมล์ : NCYD2004@YAHOO.COM
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สาธิต
นามสกุล : อิงคะวัต
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 618/1
ถนน : นิคมมักกะสัน
แขวง/ตำบล : มักกะสัน
เขต/อำเภอ : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์มือถือ : 081-733-4922
อีเมล์ : NCYD2004@YAHOO.COM
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-