รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมอนุรักษ์พิทักษ์เจ้าหลาว
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 7/2541
วันที่จดทะเบียน : 17 กรกฎาคม 2541
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000070
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 10
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : คลองขุด
เขต/อำเภอ : ท่าใหม่
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22120
เบอร์โทรศัพท์ : 039-683-930-7
อีเมล์ : Duangtipyamon98@gmail.com, inpoosuwan@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : ดวงทิพย์ญามน
นามสกุล : ชักชวรวงษ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 10
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : คลองขุด
เขต/อำเภอ : ท่าใหม่
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 22120
เบอร์มือถือ : 061-898-7987
อีเมล์ : Duangtipyamon98@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
4 ด้านการบริหารจัดการขยะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-