รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 9/2536
วันที่จดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2536
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.wildlifefund.or.th
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000007
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 64
ซอย : รามอินทรา 5
ถนน : รามอินทรา
แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์
เขต/อำเภอ : บางเขน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10220
เบอร์โทรศัพท์ : 02-552-2111
เบอร์มือถือ : 081-940-3740
เบอร์โทรสาร : 02-552-6083
อีเมล์ : info@wildlifefund.or.th
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : วรรณประภา
นามสกุล : อัศวรักษ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 64
ซอย : รามอินทรา 5
ถนน : รามอินทรา
แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์
เขต/อำเภอ : บางเขน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10220
เบอร์มือถือ : 081-940-3740
อีเมล์ : 33F65258
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-