รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิรักษ์ไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 22/2540
วันที่จดทะเบียน : 16 ตุลาคม 2540
โลโก้ :
เว็บไซต์ : -
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : สำนักงานคณะกรรมการวัตนธรรมแห่งชาติ
วันที่จดทะเบียน : 11/07/2540
เลขที่ทะเบียน : ต.222/2540
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 185
ซอย : ประดิพัทธ์ 6
ถนน : ประดิพัทธ์
แขวง/ตำบล : สามเสนใน
เขต/อำเภอ : พญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-265-6888
เบอร์โทรสาร : 02-271-4467
อีเมล์ : info@raksthai.org, suratana@raksthai.org, promboon@raksthai.org, thongphit@raksthai.org, boonthai@@raksthai.org
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ที่อยู่สาขาเลขที่ : 185
ซอย : ประดิพัทธ์ 6
ถนน : ประดิพัทธ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10140
เบอร์โทรศัพท์ : 27953067
เบอร์โทรสาร : 2714467
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : คุณ
ชื่อ : บุญธิดา
นามสกุล : เกตุสมบูรณ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 185
ซอย : ประดิพัทธ์ 6
ถนน : ประดิพัทธ์
แขวง/ตำบล : สามเสนใน
เขต/อำเภอ : พญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์มือถือ : 084-676-0676
อีเมล์ : boonthai@@raksthai.org
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870