รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 14/2540
วันที่จดทะเบียน : 16 ตุลาคม 2540
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.thaispca.org
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ที่ว่าการกองตำรวจสันติบาล2
วันที่จดทะเบียน : 21/02/2538
เลขที่ทะเบียน : จ.3448
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 7/1
อาคาร : บี.เอ็ล.เอช
ชั้น : 9
ถนน : วิทยุ
แขวง/ตำบล : ลุมพินี
เขต/อำเภอ : ปทุมวัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-255-5805-7
เบอร์โทรสาร : 02-255-5808
อีเมล์ : info@thaispca.org
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พศวัสส์
นามสกุล : ชมเรณู
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 7/1
อาคาร : บี.เอ็ล.เอช
ชั้น : 9
ถนน : วิทยุ
แขวง/ตำบล : ลุงพินี
เขต/อำเภอ : ปทุมวัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10330
อีเมล์ : info@thaispca.org
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-