รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 10/2540
วันที่จดทะเบียน : 23 เมษายน 2540
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.snf.or.th
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 10/2540
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 666
ซอย : เจริญนคร 20-22
ถนน : เจริญนคร
แขวง/ตำบล : บางลำภูล่าง
เขต/อำเภอ : คลองสาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 02-438-9331-2 , 02-860-1277-78
อีเมล์ : p_phatc@hotmail.com, snf@semsikka.org
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า :
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
อีเมล์ : C13D8EB2
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
ที่อยู่บนแผนที่
-