รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2539
วันที่จดทะเบียน : 25 เมษายน 2539
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000049
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 20/23
หมู่ : 2
ซอย : ประชาชื่นนนทบุรี 2
ถนน : ประชาชื่น
แขวง/ตำบล : บางเขน
เขต/อำเภอ : เมืองนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-952-5828
เบอร์มือถือ : 085-489-8662
เบอร์โทรสาร : 02-952-5829
อีเมล์ : Chang@asian-elephant.org
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : คุณ
ชื่อ : สำอาง
นามสกุล : ปานดำ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 20/23
หมู่ : 2
ซอย : ประชาชื่นนนทบุรี 2
ถนน : ประชาชื่น
แขวง/ตำบล : บางเขน
เขต/อำเภอ : เมืองนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
เบอร์มือถือ : 089-967-5786
อีเมล์ : 55110252
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-