รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2565
วันที่จดทะเบียน : 16 มีนาคม 2565
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียน : 24/08/2558
เลขที่ทะเบียน : จ.5439/2558
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16/06/2565
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 2521/27
หมู่ : -
ซอย : -
ถนน : ลาดพร้าว
แขวง/ตำบล : คลองเจ้าคุณสิงห์
เขต/อำเภอ : วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 029330077
เบอร์โทรสาร : 029559971
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ที่อยู่สาขาเลขที่ : 2521/27
หมู่ : -
ซอย : -
ถนน : ลาดพร้าว
แขวง/ตำบล : คลองเจ้าคุณสิงห์
เขต/อำเภอ : วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-933-0077
เบอร์โทรสาร : 02-955-9971
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : สิรินทิพย์
นามสกุล : บุญล้อม
อายุ : 46
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : พิบูลมังสาหาร
จังหวัดที่ออกบัตร : อุบลราชธานี
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 137
หมู่ : 8
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : อ่างศิลา
เขต/อำเภอ : พิบูลมังสาหาร
จังหวัด : อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ : 34110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-988-6874
อีเมล์ : solidwaste.thailand@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
13.7856443, 100.6106006