รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จังหวัดลำปาง
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2564
วันที่จดทะเบียน : 30 ธันวาคม 2564
โลโก้ :
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/nimit1960/
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ลำปาง
วันที่จดทะเบียน : 29/06/2558
เลขที่ทะเบียน : 7/2558
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11/01/2565
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 153/195
ซอย : -
ถนน : ประตูม้า
รหัสไปรษณีย์ : 52000
เบอร์โทรศัพท์ : 0895801404
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สุมัย
นามสกุล : หมายหมั้น
อายุ : 66
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมืองลำปาง
จังหวัดที่ออกบัตร : ลำปาง
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 153/195
ซอย : -
ถนน : ประตูม้า
รหัสไปรษณีย์ : 52000
เบอร์โทรศัพท์ : 0898501404
อีเมล์ : sumai_maiman@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ()
ที่อยู่บนแผนที่
18.3066091, 99.5089935