รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมคนทาม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2564
วันที่จดทะเบียน : 25 พฤศจิกายน 2564
โลโก้ :
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1-Taam-And-People-Association-130507389197781/
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ศรีสะเกษ
วันที่จดทะเบียน : 07/01/2554
เลขที่ทะเบียน : 44/2554
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08/12/2564
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 100 ม.1
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : หนองแค
เขต/อำเภอ : ราษีไศล
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33160
เบอร์โทรศัพท์ : 0831266913
เบอร์โทรสาร : -
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : ผา
นามสกุล : กองธรรม
อายุ : 70
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : โพนทราย
จังหวัดที่ออกบัตร : ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 26
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : ยางคำ
เขต/อำเภอ : โพนทราย
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45240
เบอร์โทรศัพท์ : 0651211596
อีเมล์ : klongsin12061@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ()
2 ด้านการบริหารจัดการขยะ
ที่อยู่บนแผนที่
15.3498540, 104.0990910