รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมม้งเชียงราย โดยนายเอกชัย หาญสุวรรณชัย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2564
วันที่จดทะเบียน : 13 กรกฎาคม 2564
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : เชียงราย
วันที่จดทะเบียน : 27/01/2564
เลขที่ทะเบียน : ชร 1/2564
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25/08/2564
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 27 หมู่ที่ 24
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : ตับเต่า
เขต/อำเภอ : เทิง
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
เบอร์โทรศัพท์ : 0987985564
เบอร์โทรสาร : 0800466827
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : เอกชัย
นามสกุล : หาญสุวรรณ
อายุ : 56
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เทิง
จังหวัดที่ออกบัตร : เชียงราย
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 27 หมู่ที่ 24
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : ตับเต่า
เขต/อำเภอ : เทิง
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
เบอร์โทรศัพท์ : 0801499269
อีเมล์ : anucha02@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ()
ที่อยู่บนแผนที่
19.7861259, 100.2131024