รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยนายพันธกานต์ ณ นคร
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2564
วันที่จดทะเบียน : 13 กรกฎาคม 2564
โลโก้ :
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน-สสช-113323520038593/
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : พิษณุโลก
วันที่จดทะเบียน : 17/03/2564
เลขที่ทะเบียน : 1/2564
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25/08/2564
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 4/5 หมู่ที่ 2
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : บึงกอก
เขต/อำเภอ : บางระกำ
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65140
เบอร์โทรศัพท์ : 0660599214
เบอร์โทรสาร : 0828910365
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ที่อยู่สาขาเลขที่ : 4/5 หมู่ที่ 2
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : บึงกอก
เขต/อำเภอ : บางระกำ
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65140
เบอร์โทรศัพท์ : 0660599214
เบอร์โทรสาร : 0828910365
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พันธกานต์
นามสกุล : ณ นคร
อายุ : 28
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : บางระกำ
จังหวัดที่ออกบัตร : พิษณุโลก
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 4/5 หมู่ที่ 2
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : บึงกอก
เขต/อำเภอ : บางระกำ
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65140
เบอร์โทรศัพท์ : 0660599214
อีเมล์ : 0828910365
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ()
ที่อยู่บนแผนที่
16.6761455, 99.9985579