รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 8/2563
วันที่จดทะเบียน : 16 ธันวาคม 2563
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : เพชรบูรณ์
วันที่จดทะเบียน : 19/06/2563
เลขที่ทะเบียน : พช 2/2563
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25/08/2564
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 2/1 หมู่ที่ 4
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : ตาลเดี่ยว
เขต/อำเภอ : หล่มสัก
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67110
เบอร์โทรศัพท์ : 0894392716
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สุวัฒน์
นามสกุล : อินทรประไพ
อายุ : 50
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดที่ออกบัตร : เพชรบูรณ์
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 221 หมู่ที่ 7
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : กันจุ
เขต/อำเภอ : บึงสามพัน
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67160
เบอร์โทรศัพท์ : 0894392716
อีเมล์ : MCU_PhD@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
ที่อยู่บนแผนที่
16.7712020, 101.2537358