รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิรักษ์ป่าสัก
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 7/2563
วันที่จดทะเบียน : 30 พฤศจิกายน 2563
โลโก้ :
เว็บไซต์ : FB : คนต้นน้ำ ตามรอยพ่อ
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : เพชรบูรณ์
วันที่จดทะเบียน : 30/07/2563
เลขที่ทะเบียน : 4/2563
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14/12/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 251 หมู่ที่ 8
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : นาป่า
เขต/อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67000
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1888 1598
เบอร์โทรสาร : -
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ที่อยู่สาขาเลขที่ : -
ซอย : -
ถนน : -
รหัสไปรษณีย์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรสาร : -
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : เทพ
นามสกุล : เพียมะลัง
อายุ : 45
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดที่ออกบัตร : เพชรบูรณ์
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 199 หมู่ที่ 12
ซอย : สวัสดิการทหาร 1
ถนน : สระบุรี-หล่มสัก
แขวง/ตำบล : นางั่ว
เขต/อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67000
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1888 1598
อีเมล์ : teppear@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรอินทรีย์)
4 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
16.3923796, 101.1831344