รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจัย โดย นายพรนค์พิเชฐ แห่งหน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2563
วันที่จดทะเบียน : 30 พฤศจิกายน 2563
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ชุมพร
วันที่จดทะเบียน : 30/08/2560
เลขที่ทะเบียน : ชพ1/2560
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14/12/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 141 หมู่ 10
ซอย : -
ถนน : เพชรเกษม
แขวง/ตำบล : หาดพันไกร
เขต/อำเภอ : เมืองชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86000
เบอร์โทรศัพท์ : 0898231310
เบอร์โทรสาร : -
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : พรนค์พิเชฐ
นามสกุล : แห่งหน
อายุ : 57
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมืองชุมพร
จังหวัดที่ออกบัตร : ชุมพร
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 24
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : บ้านนา
เขต/อำเภอ : เมืองชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86190
เบอร์โทรศัพท์ : 0898231310
อีเมล์ : psu_5410530009@hotmail.co.th
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ()
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
ที่อยู่บนแผนที่
10.5494380, 99.1177160