รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นางอรพันธุ์ วงศ์กาไสย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 5/2563
วันที่จดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2563
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : มหาสารคาม
วันที่จดทะเบียน : 29/03/2562
เลขที่ทะเบียน : 10/2562
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30/11/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 143
ซอย : -
ถนน : เฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวง/ตำบล : ตลาด
เขต/อำเภอ : เมืองมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 611581598
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : อรพันธุ์
นามสกุล : วงศ์กาไสย
อายุ : 69
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมืองสารคาม
จังหวัดที่ออกบัตร : มหาสารคาม
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 143
ซอย : -
ถนน : เฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวง/ตำบล : ตลาด
เขต/อำเภอ : เมืองมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 0611581598
อีเมล์ : kmball.thailand@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านมลภาวะ การจัดการของเสีย
3 ด้านทรัพยากรป่าไม้
ที่อยู่บนแผนที่
14.9580501, 100.8954875