รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมชุมชนประมงน้ำจืดภาคอสีาน จังหวัดศรีสะเกษ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2562
วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2562
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ศรีสะเกษ
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000294
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01/04/2564
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
จังหวัด : ศรีสะเกษ
ที่อยู่สาขา
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า :
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
ที่อยู่บนแผนที่
-