รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเพื่อนธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2563
วันที่จดทะเบียน : 20 สิงหาคม 2563
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : กาฬสินธุ์
วันที่จดทะเบียน : 09/04/2563
เลขที่ทะเบียน : 1/2563
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23/09/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 124/1
ซอย : -
ถนน : เกิดแก้ว
แขวง/ตำบล : กมลาไสย
เขต/อำเภอ : กมลาไสย
จังหวัด : กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 46130
เบอร์โทรศัพท์ : 43014220
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : ปาริชาติ
นามสกุล : หาญไชยนะ
อายุ : 49
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : กมลาไสย
จังหวัดที่ออกบัตร : กาฬสินธุ์
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 124/1 หมู่ที่ 15
ซอย : -
ถนน : เกิดแก้ว
แขวง/ตำบล : กมลาไสย
เขต/อำเภอ : กมลาไสย
จังหวัด : กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 46130
เบอร์โทรศัพท์ : 0945304506
อีเมล์ : patik34@yahoo.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 ด้านการบริหารจัดการขยะ
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
ที่อยู่บนแผนที่
16.2875840, 103.5086458