รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 34/2536
วันที่จดทะเบียน : 23 พฤศจิกายน 2536
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.rajapruek.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000029
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 4
ซอย : พระรามเก้า (5 เสรี 7)
แขวง/ตำบล : สวนหลวง
เขต/อำเภอ : สวนหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 02-720-1001 , 02-720-1015
เบอร์โทรสาร : 02-720-1001
อีเมล์ : info@rajapruek.org
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : พัชรา
นามสกุล : บุญเอี่ยม
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 4
ซอย : พระรามเก้า (5 เสรี 7)
แขวง/ตำบล : สวนหลวง
เขต/อำเภอ : สวนหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10250
เบอร์มือถือ : 084-814-1011
อีเมล์ : pbpatchara@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-