รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมอัตถจริยา
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2563
วันที่จดทะเบียน : 22 พฤษภาคม 2563
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียน : 21/02/2563
เลขที่ทะเบียน : จ.4885/2563
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 10/06/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 674/280
ซอย : -
ถนน : ลาดพร้าว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 923729555
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : กิตติพงค์
นามสกุล : ชัยมนัสกุล
อายุ : 46
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : วังทองหลาง
จังหวัดที่ออกบัตร : กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 185/87
ซอย : ลาดพร้าว 126
ถนน : ลาดพร้าว
รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0923729555
อีเมล์ : ktp.atthajariya@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 ด้านทรัพยากรดิน
3 ด้านทรัพยากรป่าไม้
4 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
5 ด้านการบริหารจัดการขยะ
ที่อยู่บนแผนที่
13.7953280, 100.5453312