รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมรักษ์ป่าต้นน้ำ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2563
วันที่จดทะเบียน : 30 มีนาคม 2563
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : เลย
วันที่จดทะเบียน : 15/01/2563
เลขที่ทะเบียน : 1/2563
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05/05/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 204
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : ท่าลี่
เขต/อำเภอ : ท่าลี่
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42140
เบอร์โทรศัพท์ : 879445010
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ดำรงศักดิ์
นามสกุล : มะโนแก้ว
อายุ : 39
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : ท่าลี่
จังหวัดที่ออกบัตร : เลย
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 204 หมู่ที่ 5
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : ท่าลี่
เขต/อำเภอ : ท่าลี่
จังหวัด : เลย
รหัสไปรษณีย์ : 42140
เบอร์โทรศัพท์ : 0879445010
อีเมล์ : d_manokaew@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรพลังงาน
3 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
17.6205541, 101.4194830