รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมรุกขกรรมไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2563
วันที่จดทะเบียน : 11 มิถุนายน 2563
โลโก้ :
เว็บไซต์ : https://web.facebook.com/ThaiArboricultureTAA/
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียน : 28/08/2561
เลขที่ทะเบียน : จ.5728/2561
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18/06/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 79/63
ซอยย่อย : -
ถนน : ปัญญาอินทรา
แขวง/ตำบล : บางชัน
เขต/อำเภอ : คลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10510
เบอร์มือถือ : 088-2479993
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : อนุกูล
นามสกุล : สอนเอก
อายุ : 48
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมือง
จังหวัดที่ออกบัตร : เชียงใหม่
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 76/79
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : สุเทพ
เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2479993
อีเมล์ : thaiarboriculture.taa@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (การดูแลรักษาต้นไม้ทรงคุณค่า)
ที่อยู่บนแผนที่
13.8410900, 100.6885660