รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2562
วันที่จดทะเบียน : 23 ธันวาคม 2562
โลโก้ :
เว็บไซต์ : https://khonkaenforthefuture.com
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ขอนแก่น
วันที่จดทะเบียน : 29/07/2558
เลขที่ทะเบียน : 2/2558
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14/01/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 123
ซอย : ไม่มี
ถนน : มิตรภาพ
แขวง/ตำบล : ในเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-236275
เบอร์โทรสาร : 043-236274
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ที่อยู่สาขาเลขที่ : 238/8
ซอย : ไม่มี
ถนน : เทพารักษ์
แขวง/ตำบล : ในเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-236275
เบอร์โทรสาร : 043-236274
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : กิตติศักดิ์
นามสกุล : ชิณแสง
อายุ : 32
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมืองขอนแก่น
จังหวัดที่ออกบัตร : ขอนแก่น
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 26
หมู่ : 22
ซอย : ไม่มี
ถนน : แจ้งสนิท
แขวง/ตำบล : เขวา
เขต/อำเภอ : เมืองมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1245900
อีเมล์ : reform.kk@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านมลภาวะ อากาศ
3 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อยู่บนแผนที่
16.4709378, 102.8152685