รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากล
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2562
วันที่จดทะเบียน : 23 ธันวาคม 2562
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www.iredf.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : เชียงราย
วันที่จดทะเบียน : 04/01/2562
เลขที่ทะเบียน : ชร๑/๒๕๖๒
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14/01/2563
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 214
หมู่ : 8
ถนน : สายหลัง
แขวง/ตำบล : เวียง
เขต/อำเภอ : เชียงของ
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
เบอร์โทรศัพท์ : 891335644
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ : Thailand
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ยุทธพงษ์
นามสกุล : วัฒนะลาภา
อายุ : 69
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว : บัตรประชาชน
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : บางบอน
จังหวัดที่ออกบัตร : กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 2
ซอย : บางบอน 1 ซอย 7
ถนน : -
แขวง/ตำบล : บางบอน
เขต/อำเภอ : บางบอน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6126501
อีเมล์ : ypw1950@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
2 ด้านการบริหารจัดการขยะ
ที่อยู่บนแผนที่
20.2646699, 100.4046140