รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธินิเวศวิถี
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2561
วันที่จดทะเบียน : 7 สิงหาคม 2561
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000273
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 99/219
หมู่ : 1
ซอย : 11
ถนน : กาญจนวิถี
แขวง/ตำบล : บางกุ้ง
เขต/อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000
เบอร์มือถือ : 082-4885904
อีเมล์ : ecothailand.org.th@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ที่อยู่สาขาเลขที่ : 91/35
หมู่ : 1
ถนน : ทางขึ้นวัดเขาถ้ำ
แขวง/ตำบล : บ้านใต้
เขต/อำเภอ : เกาะพงัน
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84280
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : จิราภรณ์
นามสกุล : เพียเร่ท์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 99/219
หมู่ : 1
ซอย : 11
ถนน : กาญจนวิถี
แขวง/ตำบล : บางกุ้ง
เขต/อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎาร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000
เบอร์มือถือ : 082-488-5904
อีเมล์ : ecothailand.org.th@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านอื่น ๆ
5 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่อยู่บนแผนที่
-