รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2558
วันที่จดทะเบียน : 6 กุมภาพันธ์ 2558
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000269
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 49
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : ท่าศาลา
เขต/อำเภอ : ท่าศาลา
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80160
เบอร์มือถือ : 084-0567013
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สุพร
นามสกุล : โต๊ะเส็น
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 49
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : ท่าศาลา
เขต/อำเภอ : ท่าศาลา
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80160
เบอร์มือถือ : 084-0567013
อีเมล์ : 1CFD7A3C
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-