รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิชุมชนสงขลา
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 1/2558
วันที่จดทะเบียน : 6 กุมภาพันธ์ 2558
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000268
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 73
หมู่บ้าน : สนง.ใหญ่ วัดคลองแห
ซอย : 5
ถนน : เพชรเกษม
แขวง/ตำบล : หาดใหญ่
เขต/อำเภอ : หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90110
เบอร์โทรศัพท์ : 074-221286
เบอร์มือถือ : 086-489-2086
เบอร์โทรสาร : 074-221-286
อีเมล์ : scf2552@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ชาคริต
นามสกุล : โภชะเรือง
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 73
ซอย : 5
ถนน : เพชรเกษม
แขวง/ตำบล : หาดใหญ่
เขต/อำเภอ : หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90110
เบอร์มือถือ : 081-599-4384
อีเมล์ : BE85C4D5
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 ด้านการบริหารจัดการขยะ
3 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
-