รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมประมงพื้นบ้านอำเภอสิงหนคร
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 8/2557
วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2557
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000265
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 146
หมู่ : 1
แขวง/ตำบล : หัวเขา
เขต/อำเภอ : สิงหนคร
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90280
เบอร์มือถือ : 089-4680746
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ดลหะหรีม
นามสกุล : บิลหมาน
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 146/9
หมู่ : 1
แขวง/ตำบล : หัวเขา
เขต/อำเภอ : สิงหนคร
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90280
เบอร์มือถือ : 089-468-0746
อีเมล์ : EB0ECC3D
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านการบริหารจัดการขยะ
3 ด้านทรัพยากรดิน
4 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
-