รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาบอำเภอปากพะยูน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 7/2557
วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2557
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000264
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 62
หมู่ : 2
แขวง/ตำบล : เกาะหมาก
เขต/อำเภอ : ปากพะยูน
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93120
เบอร์มือถือ : 086-2920607
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : สุภาภรณ์
นามสกุล : พรรณราย
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 67/1
หมู่ : 2
แขวง/ตำบล : เกาะหมาก
เขต/อำเภอ : ปากพะยูน
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93120
เบอร์มือถือ : 089-976-7578
อีเมล์ : 48E5AA57
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-