รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2557
วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2557
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000263
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 49
ซอย : 5/3
ถนน : พัฒนา
แขวง/ตำบล : คูหาสวรรค์
เขต/อำเภอ : เมืองพัทลุง
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93000
เบอร์มือถือ : 081-898-2842
อีเมล์ : mai002545@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : เบญจวรรณ
นามสกุล : เพ็งหนู
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 49
ซอย : 5/3
แขวง/ตำบล : คูหาสวรรค์
เขต/อำเภอ : เมืองพัทลุง
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93000
เบอร์มือถือ : 081-898-2842
อีเมล์ : mai002545@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-