รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 9/2556
วันที่จดทะเบียน : 3 ธันวาคม 2556
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000261
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 115/25
หมู่ : 1
ถนน : รัตนโกสินทร์ 200 ปี
แขวง/ตำบล : วิชิต
เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 83000
เบอร์โทรศัพท์ : 076-250-439
เบอร์มือถือ : 089-724-4616
อีเมล์ : pophuket@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ฐิติ
นามสกุล : สาวิสัย
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 115/25
หมู่ : 1
ถนน : รัตนโกสินทร์ 200
แขวง/ตำบล : วิชิต
เขต/อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 83000
เบอร์มือถือ : 089-724-4616
อีเมล์ : pophuket@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
2 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านมลภาวะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-