รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิอันดามัน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 8/2553
วันที่จดทะเบียน : 20 ตุลาคม 2553
โลโก้ :
เว็บไซต์ : saveandaman.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ตรัง
วันที่จดทะเบียน : 03/04/2552
เลขที่ทะเบียน : ตง.46/2552
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 35/1
หมู่ : 4
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : ควนปริง
เขต/อำเภอ : เมืองตรัง
จังหวัด : ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 92000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-285-761
เบอร์มือถือ : 084-307-1117
เบอร์โทรสาร : 075-285-761
อีเมล์ : saveandaman@yahoo.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ภาคภูมิ
นามสกุล : วิธานติรวัฒน์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 35/1
หมู่ : 4
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : ควนปริง
เขต/อำเภอ : เมืองตรัง
จังหวัด : ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 92000
เบอร์มือถือ : 084-307-1117
อีเมล์ : kon_andaman@yahoo.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ
3 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
4 ด้านการบริหารจัดการขยะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870