รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมคนรักเลกระบี่
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2553
วันที่จดทะเบียน : 27 พฤษภาคม 2553
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000257
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 54/14
ถนน : พังงา
แขวง/ตำบล : กระบี่ใหญ่
เขต/อำเภอ : เมืองกระบี่
จังหวัด : กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : 81000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-621-271
เบอร์มือถือ : 085-351-1124
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : อาหลี
นามสกุล : ชาญน้ำ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 1/1
หมู่ : 2
แขวง/ตำบล : เกาะศรีบอยา
เขต/อำเภอ : เหนือคลอง
จังหวัด : กระบี่
เบอร์มือถือ : 085-351-1124
อีเมล์ : A4BBDCB8
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
4 ด้านการบริหารจัดการขยะ
5 ด้านมลภาวะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-