รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมรักษ์ทะเลไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2552
วันที่จดทะเบียน : 27 กุมภาพันธ์ 2552
โลโก้ :
เว็บไซต์ : saveandaman.org
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ตรัง
วันที่จดทะเบียน : 07/09/2560
เลขที่ทะเบียน : 4/2550
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 57/219-220
หมู่ : 3
หมู่บ้าน : เคหสถานครูไทย
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : พะวง
เขต/อำเภอ : เมืองสงขลา
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90100
เบอร์มือถือ : 089-466-6063
เบอร์โทรสาร : 074-333-114
อีเมล์ : raktalaethai@yahoo.co.th
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : เบญจวรรณ
นามสกุล : เพ็งหนู
อายุ : 0
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว :
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : -
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 57/219-220
หมู่ : 3
หมู่บ้าน : เคหสถานครูไทย
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : พะวง
เขต/อำเภอ : เมืองสงขลา
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90100
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์มือถือ : 081-898-2842
อีเมล์ : mai002545@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านทรัพยากรพลังงาน
3 ด้านอื่น ๆ
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870