รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมฅนรักษ์ถิ่น
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2552
วันที่จดทะเบียน : 27 กุมภาพันธ์ 2552
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000253
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
หมู่ : 9
หมู่บ้าน : ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์
แขวง/ตำบล : เชียรใหญ่
เขต/อำเภอ : เชียรใหญ่
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80190
เบอร์โทรศัพท์ : 075-386044
เบอร์มือถือ : 086-525-8151
อีเมล์ : Khonraktin@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ชัยณรงค์
นามสกุล : คงเกื้อ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 212
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : สวนหลวง
เขต/อำเภอ : เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80190
เบอร์มือถือ : 08 6525 8151
อีเมล์ : Khonraktin@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านอื่น ๆ
2 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
ที่อยู่บนแผนที่
-