รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 11/2549
วันที่จดทะเบียน : 14 ธันวาคม 2549
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000252
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 74/7
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : บางสน
เขต/อำเภอ : ปะทิว
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86160
เบอร์โทรศัพท์ : 077-630-913
เบอร์มือถือ : 086-689-3857 , 091-687-7003
อีเมล์ : m_cefa@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : ชิดสุภางค์
นามสกุล : ชำนาญ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 74/4
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : บางสน
เขต/อำเภอ : ปะทิว
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86160
เบอร์มือถือ : 086-689-3857 , 091-687-7003
อีเมล์ : m_cefa@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-