รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2541
วันที่จดทะเบียน : 26 กุมภาพันธ์ 2542
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000248
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 2
หมู่ : 6
หมู่บ้าน : ไทยสมุทร
ซอย : หมู่บ้านไทยสมุทร
แขวง/ตำบล : หาดใหญ่
เขต/อำเภอ : หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90110
เบอร์โทรศัพท์ : 074-254-542
เบอร์มือถือ : 089-466-6695
เบอร์โทรสาร : 074-254-542
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : ศุภวรรณ
นามสกุล : ชนะสงคราม
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 2
หมู่บ้าน : ไทยสมุทร
แขวง/ตำบล : หาดใหญ่
เขต/อำเภอ : หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90110
เบอร์มือถือ : 081-608-2229 , 095-438-7486
อีเมล์ : 78BB2650
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านทรัพยากรพลังงาน
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านมลภาวะ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-