รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมหยาดฝน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 25/2536
วันที่จดทะเบียน : 31 ตุลาคม 2536
โลโก้ :
เว็บไซต์ : yadfonfoundation.org
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : ศาสากลางจังหวัด
วันที่จดทะเบียน : 06/12/2528
เลขที่ทะเบียน : จ.64
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 16/4
ซอย : -
ถนน : รักจันทน์
แขวง/ตำบล : ทับเที่ยง
เขต/อำเภอ : เมืองตรัง
จังหวัด : ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 92000
เบอร์มือถือ : 081-719-5271
อีเมล์ : yadfonfoundation@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : เพลินใจ
นามสกุล : ชาญเสนาะ
อายุ : 0
สัญชาติ : ไทย
ประเภทบัตรประจำตัว :
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : เมือง
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 16/4
ซอย : -
ถนน : ถนนรักษ์จันทร์
แขวง/ตำบล : ทับเที่ยง
เขต/อำเภอ : เมืองตรัง
จังหวัด : ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 92000
เบอร์มือถือ : 081-719-5271
อีเมล์ : yadfonfoundation@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
2 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870