รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 6/2560
วันที่จดทะเบียน : 16 มกราคม 2560
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000246
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 234/79
หมู่ : 12
ซอย : มิตรภาพ 4
ถนน : มิตรภาพ
แขวง/ตำบล : โพธิ์ชัย
เขต/อำเภอ : เมืองหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
เบอร์โทรศัพท์ : 042-010-547
เบอร์มือถือ : 085-853-6924
เบอร์โทรสาร : 042-010547
อีเมล์ : ormbunthip@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : อ้อมบุญ
นามสกุล : ทิพย์สุนา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 66
หมู่ : 4
แขวง/ตำบล : บ้านถ่อน
เขต/อำเภอ : ท่าบ่อ
จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43110
เบอร์มือถือ : 085-853-6924
อีเมล์ : ormbunthip@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
2 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อยู่บนแผนที่
-